admin

Listopad 2, 2019

test 2 estate

Marzec 9, 2018

Praca dla studentów prawa

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na adres : kancelaria@kpg-kancelaria.p

Marzec 9, 2018

Przyszłość branży prawniczej na świecie

Więcej w raporcie_FUTURE_READY_LAWYER_-_Wolters_Kluwer_2019

Marzec 9, 2018

Potrzeby prawników – diagnoza LegalTech